ประกาศย้ายบล็อค \m/

posted on 04 Mar 2013 02:00 by tvxqsj4ever
Cry
ผู้ติดตาม(ที่ไม่ค่อยติดตาม?)ทุกท่าน
โปรดทราบบบบ เราย้ายบล็อคละเด้อ ( ; ' - ')/
ส่วนจะตามต่อหรือไม่ตามก็แล้วแต่ท่านทั้งหลาย 555
สวัสดีเจ้า (_/|\_)